Тараканівська громада

Рівненська область, Дубенський район

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО ООС і членів їх сімей

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

для учасників АТО та ООС і членів їх сімей

             Право на отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку:

- особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи – (визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону);

- члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) померли, (визначених абзацами п’ятим–восьмим пунктом1 статті 10 Закону).

   Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р.  № 719 (зі змінами).

    Для отримання даної компенсації необхідно подати у відділ наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти) померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають:

1) документ, що посвідчує особу, заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою-документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення, що підтверджує статус особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти) померла, або особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону, - довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

3.1) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону,  довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 685, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення аетитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

4) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації; 

5) документ, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

6) документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

7) довідки виконавчого комітету сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

8) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №505, - за наявності у заявника та/або членів його сім'ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет

та територіальну цілісність України

   Право на отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку, та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб:

- особи з інвалідністю внаслідок війни IІI групи – (визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону);

- учасники бойових дій, відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону).

   Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 280 (зі змінами).

   Для отримання даної компенсації необхідно подати у відділ наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеної особи або його законного представника особисто подають копії за місцем перебування на квартирному обліку та перебування не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб:

1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України: в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою-документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) для осіб з інвалідністю внаслідок війни - посвідчення встановленого зразка;

3) для учасників бойових дій - посвідчення встановленого зразка;

4) довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

4.1) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичні операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їїх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. №413, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

6) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону,  довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 685, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення аетитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

7) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  та кожного із членів її сім’ї, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №509;

8) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включенні їх у розрахунок грошової компенсації;

9) документів, що посвідчують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою  особою, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

10) довідки виконавчого комітету сільської ради про взяття внутрішньо переміщеною особи та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім’ї (для малолітніх і неповнолітніх дітей за наявності) на квартирний облік;

11) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №505.

   Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї внутрішньо переміщеною особи.

   За отриманням додаткової інформації звертатись у відділ соціального захисту населення Тараканівської сільської ради за адресою: вул. Львівська, 117, с. Тараканів, 35641, тел.(03656)51170, 098 76 67 200.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь