Тараканівська громада

Рівненська область, Дубенський район

Експертний висновок постійної комісії Тараканівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – проєкту рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоуст

Дата: 29.09.2021 15:49
Кількість переглядів: 179

Експертний висновок

постійної комісії Тараканівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – проєкту рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради»

Розробник регуляторного акту –  виконавчий комітет Тараканівської сільської ради.

Регуляторний акт – проєкт рішення Тараканівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради» відповідає принципам державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторний акт – проєкт рішення Тараканівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

На даний час в Тараканівській сільській раді відсутні Правила благоустрою. Тому, повноцінного регулювання відносини, які виникають у сфері благоустрою громади немає.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою територій населених пунктів.

Пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються питання встановлення правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення у громаді чистоти і порядку за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Ринковий механізм не визначає прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою – органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проєктом рішення Тараканівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради» пропонується встановити правила та норми поведінки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території населених пунктів громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Проєкт регуляторного акту відповідає положенням Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31 травня 2007 року №32 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту».

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акту є:

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

втрати

Територіальна громада

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою сільської ради, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою громади

Суб’єкти господарювання

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів сільської ради

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою громади

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території громади, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою

Витрати на утримання  та ремонт об’єктів та елементів благоустрою громади.

 

Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою на території громади.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Залишення громади без прийнятих Правил благоустрою.

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що відсутній конкретний механізм для регулювання правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території сільської ради.

Здійснення контролю за санітарним станом населених пунктів громади, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил щодо утримання населених пунктів сільської ради та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, чинні норми не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання та сільській раді. 

Залучення громадян та суб’єктів господарювання до добровільного вчинення дій, спрямованих на утримання території сільської ради в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до таких дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населених пунктів громади, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є малоефективним.

Постійне приведення території сільської ради в належний санітарний стан, вчинення дій із відновлення об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території громади за рахунок місцевого бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань із благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів сільської ради.

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою в Правилах благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради є переважаючим перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.

Перевага обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

При прийнятті запропонованого регуляторного акту – рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради» будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

– залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

– чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

– контроль за дотриманням Правил благоустрою;

– відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

– закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акту – рішення сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради», у результаті чого будуть чітко визначені права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою. У разі порушення Правил до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

Суб’єкти господарювання і громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриманні та підтримці в належному санітарному стані об’єктів благоустрою громади із найменшими для них фінансовими витратами.

При впровадженні цього регуляторного акту зменшиться навантаження на сільський бюджет в частині фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення всіх об’єктів і елементів благоустрою сільської ради.

Не всі вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, можуть бути визначені кількісно. Серед них:

– поліпшення санітарного, екологічного та естетичного стану громади;

– впорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та жителями сільської ради;

– зменшення навантаження на місцевий бюджет щодо виконання робіт із утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою сільської ради.

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акту органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, жителі громади несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, передбачених Правилами.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Кількісними показниками результативності регуляторного акта є:

– звернення громадян до виконкому селищної ради з питань благоустрою;

– складені протоколи і приписи за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою;

–  укладені угоди на соціально-економічний розвиток сільської ради з суб’єктами господарювання та спрямовані на благоустрій громади кошти;

– залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів із благоустрою населених пунктів громади.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом сільської ради на підставі статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкому сільської ради з питань благоустрою, складених протоколів і приписів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою, укладених угод на соціально-економічний розвиток громади та спрямованих на благоустрій населених пунктів громади коштів, залучених до здійснення заходів із благоустрою сільської ради громадськості та суб’єктів господарювання.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено не пізніше 2-х років після набрання ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через 3 роки після набрання чинності регуляторного акту. За результатами буде можливість порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення  відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Висновок: Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проєкт рішення Тараканівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тараканівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної комісії з питань фінансів,

бюджету, планування соціально-економічного

розвитку, інвестицій та міжнародного

співробітництва                                                                             Павло ЧАЙКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь